Veld 65

“Veld vijfenzestig is allereerst een verzameling verhalen over mensen. Mensen, die ik ooit heb ontmoet. Mensen, die ik nog steeds ontmoet. Mensen met hun eigenaardigheden. Mensen met hun eigen aardigheden. Schaken is slechts het verbindend motief.”

Willem D. Platje


"Men kan beter sneuvelen dan sterven van angst" (R. S. Surtees) “Goddelijk” is het woord dat zich in mijn gedachten dringt. Vannacht heb ik op de BBC een uitzending gevolgd over tijd en lichtsnelheid. Het ging over van ons wegvluchtende sterrenstelsels in een uitdijend heelal. Over quantummechanica en roodverschuiving in […]

Jaap


"Geen leed is voor de levenden te ontvlieden Maar in één aarde eindigt alle pijn Waar de verradenen en die verrieden Verenigd in de slaap der eeuwen zijn." (J.C. Bloem) Op het kleuterpleintje achter de school, waar de kleinsten rustig kunnen spelen was hij die woensdagmiddag gesnapt. Als laatste had […]

Dick


"In iedere echte man is een kind verborgen, dat wil spelen" (Friedrich Nietzsche) December 1957. Eindelijk: Kerstmis! Het lange wachten is voorbij. Mijn vader schudt de kolenkit leeg op het vuur dat hij met aanmaakhoutjes en kranten in de haard ontstoken heeft. Blauwe vlammetjes met gele kopjes beginnen begerig aan […]

Willem


2
"Het is schoon met de vinger aangewezen te worden, terwijl men zegt: daar gaat hij, de grote man!" (Persius) Vanmorgen moest ik toch nog even krabben. Weliswaar ging het vrij gemakkelijk, want het had niet zo heel hard gevroren, maar toch moet je altijd oppassen om de rubbertjes van je […]

Stan"Het belangrijkste van de muziek staat niet in de noten" (Gustav Mahler) “Musicians don’t fight”, zei hij toen ik eindelijk de stap waagde en zijn drempel over stapte. Hoe onopvallend ik ook talloze malen geprobeerd had voor z’n etalage heen en weer te slenteren, hoezeer ik ook desinteresse getracht had […]

Rick


"Ceterum Censeo Carthaginem Esse Delendam" (Cato de Oude)(Overigens ben ik van mening, dat Carthago verwoest moet worden) Vreemd… Het is al half augustus en heel warm. Twee duiven vliegen af en aan naar de acacia voor het raam van mijn werkkamer. Bedrijvigheid alom. In mei moeten er volgens het gezegde […]

Cor


"De oogen des wijzen zijn in zijn achterhoofd, maar de zot wandelt in de duisternis" (Prediker) Mijn rug tegen de ruwe stam van de boom. “Het is echt te heet vandaag, prachtige Wilg”, denk ik. “Dag, oude Wilg! Ik ben even tegen je aan gaan zitten. Vind je vast niet […]

Hans


"Twijfel is wreder dan de ergste waarheid" (Molière) ”Wie niet door hem geschoffeerd is in zijn artikelen, moet als onbelangrijk worden beschouwd.” Aldus een typering van één der kleurrijkste schakers uit de Nederlandse schaakgeschiedenis. Zelf was hij verantwoordelijk voor een reeks opmerkelijke citaten zoals: “Schaken is evenzeer een kansspel als […]

Hein"Quem di diligunt, adolescens moritur" (Plautus, Bacchides 816/817) (Wie de goden liefhebben, sterft jong) Geboren op 9 november 1936 in Riga, Letland. Van nature heel bescheiden. Een heel rustige jongeman. Vriendelijk naar eenieder. Nooit de redenen van zijn succes zoekend in zijn eigen kracht, maar eerder in de omstandigheden, die […]

Michael


"Het toeval is misschien een pseudoniem van God, wanneer hij ergens zijn naam niet onder wil zetten" (Anatole France) De gedachte, dat alles voorbestemd zou zijn vind ik benauwend, simpelweg omdat zij uiteindelijk alle menselijke creativiteit verlamt. Het is de voorzienigheid die er voor zorgt, dat sommige ontmoetingen in onze […]

Erik


"Illusies zijn de enige ziekten waarvan men tot zijn spijt wordt genezen." (Peter Sirius) Ik was drieëntwintig en hij zal een jaar of twee jonger zijn geweest toen ik hem ontmoette. Om de trein te halen ben ik heel vroeg vertrokken. Het is mistig. Een wazig halfduister geeft de wereld […]

Harm


"Ware vreugde is een ernstige zaak" (Seneca) De schaakpartijen, waarvan ik de notatieformulieren jarenlang bewaard en bij vele verhuizingen in dozen heb meegevoerd, zijn me dierbaar. Jarenlang verbleven ze in hun geheel, maar meestal naarmate de jaren vorderden nog slechts bij flarden in mijn hoofd. Het zijn er vele en […]

Barend"Wantrouwen is een zware wapenrusting die meer belemmert dan beschermt door haar gewicht (Lord Byron)" Misschien is dit wel één van de vreemdste schaakverhalen, die ik ooit heb opgeschreven. De plaats van handeling is Avignon. Hoofdstation. Het is 1974, eind juli, laat in de middag en nog immer bloedig heet. […]

Jules


"A fronte praecipitium, a tergo lupi" (Erasmus, Adagia 3, 4, 94) (Van voren een afgrond, van achteren wolven) In Hotel Kennemerduin te Wijk aan Zee was het voor mij goed toeven in de jaren zeventig en tachtig. De grote Botwinnik mag het dan in zijn memoires vergeleken hebben met een […]

Walter


Bert Enklaar
"Auctor abit operis, sed tamen exstat opus" (De maker van het kunstwerk gaat heen, zijn werk blijft bestaan) Omdat het nu eenmaal moet, loop ik driemaal daags met mijn hond en mijn kat een rondje. Senna is een driekleurige collie. Een langharige witte borst, verder overwegend zwart, behalve wat bruin […]

Bert